Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

natory
2195 469d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 08 2020

natory
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viadoubleespresso doubleespresso
natory
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
natory
9844 423d 500
Reposted fromteijakool teijakool viatobecontinued tobecontinued
natory
9727 9749
Reposted fromniemoc niemoc viatobecontinued tobecontinued
natory
Byliśmy tylko my. Połamani i posiniaczeni. Popierdoleni i nieuporządkowani. Razem byliśmy wszystkim, czym oddzielnie nigdy nie spodziewaliśmy się zostać. Nie potrzebowaliśmy słodyczy i delikatności.
— T.M. Frazier - "Mroczna miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
natory
1238 36ad 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
natory
9710 246a 500
Reposted fromfungi fungi viatomczan tomczan
natory
1256 3855 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
natory
1255 d16b 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
natory
Grunt to humor


Zanoszę się śmiechem, stojąc na cienkiej linie nad przepaścią.
Kiedy przestanę się śmiać, spadnę.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frommissljud missljud vianiskowo niskowo
natory
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
natory

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle vianiskowo niskowo
natory
0164 d913 500
Reposted fromdank dank vianiskowo niskowo
natory
Fakt, że nasza historia nigdy nie będzie miała happy endu, rozpala tysiące myśli. Każda kolejna powoli zamienia moje serce w pogorzelisko. 
— z cyklu przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve vianiskowo niskowo
natory
2632 5c9e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
natory
2771 5450 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
natory
natory
natory
3427 2fcf 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl