Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

natory
Boli mnie, boli mnie jak cholera, płakać mi się chce. Boli mnie brak ciebie. Nie sądziłam, że aż tak. Że aż tak bardzo i bez wyjścia.
— Marta Dzido
natory
A idź w cholerę. Tylko wróć zaraz.
— Monika Sawicka – Serwantka
natory
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 vianiskowo niskowo
natory
Miałam jednak wrażenie, że jeśli nie spróbuję do niego dotrzeć, to całe życie będę się zastanawiała, jak mogłoby być. Nie dowiem się, jaki potrafił być naprawdę. A tak bardzo chciałam to wiedzieć. Budził we mnie nieznane dotąd emocje. Coś na wzór czułości i tkliwości. Nie mogłam go zostawić. Byłby wtedy jak rana w pamięci. Jak poczucie wyrządzonej krzywdy, zarówno jemu, jak i mnie. Był tym, za czym tęskniłam. Nie mogłam go pozbawić siebie. Nie chciałam. Po prostu nie. A wszystko dlatego, że nie było mi w życiu wszystko jedno.
Reposted frombaccate baccate vianiskowo niskowo
natory
natory
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
natory
8377 7efb
Reposted frommhorrighan mhorrighan viapodprzykrywka podprzykrywka
8936 eaf4 500
Reposted fromhighhopes highhopes viapodprzykrywka podprzykrywka
natory
7310 91af 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
5549 372f

snorlaxatives:

garlic memes??? i feel like his has such a niche audience but i feel it

Reposted fromlordminx lordminx viabrianmay brianmay
natory

-A ładna ona chociaż ?

-Śliczna

-A dobra w łóżku ?

-Nie wiem ale cudownie wygląda gdy śpi.

— z kumplem
Reposted fromsadstory sadstory viapodprzykrywka podprzykrywka
natory
7273 7520 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
natory
4872 6c5e 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiskowo niskowo

June 23 2017

natory
0100 d003
Reposted fromcocomove cocomove vianiskowo niskowo
natory
1254 670e
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
natory
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viapikkumyy pikkumyy

June 19 2017

natory
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawiatrem-upojeni wiatrem-upojeni

June 13 2017

natory
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka

June 12 2017

natory
7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl