Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

natory
4442 e04c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiskowo niskowo
natory
Patrzę na ulicę po której co chwilę jeździ jakiś samochód i myślę o tych ludziach, którzy wracają do domu, do kogoś. Później zerkam na mój telefon, który od dawna nie wyświetla wiadomości od Ciebie. I zaczynam tęsknić za czasami, gdy Twój dom był moim domem, a Ty byłeś osobą do której chciałam wracać.
Reposted fromakward akward vianiskowo niskowo
1610 e8bd 500

sexondary:

“I love you. I hope you go to sleep knowing that.”

Reposted fromkulamin kulamin vianiskowo niskowo
natory
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
natory
Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
— Skubas
Reposted fromgogolina gogolina vianiskowo niskowo
natory
4776 8220 500
Reposted fromverdantforce verdantforce vianiskowo niskowo
natory
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viapersona-non-grata persona-non-grata
natory
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianyaako nyaako
natory
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain vianiskowo niskowo
6652 3095 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno vianiskowo niskowo
natory

Zawsze chodzi o Ciebie.

Reposted fromjaciebiebardziej jaciebiebardziej vianiskowo niskowo
natory
2192 c90c 500
natory
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!
— Maria Pawlikowska- Jasnorzewska "Miłość"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataliaboo ataliaboo
natory
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaataliaboo ataliaboo
natory
9598 60cb
Reposted fromkjuik kjuik viaataliaboo ataliaboo
natory
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viaataliaboo ataliaboo
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viaataliaboo ataliaboo
natory
0812 6509 500
Reposted fromtfu tfu viaataliaboo ataliaboo
natory
5692 d416
Reposted fromdontbemad dontbemad viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl