Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

natory
0475 f79f 500
natory
2355 10af 500
Reposted fromMtsen Mtsen viapersona-non-grata persona-non-grata
natory
9995 6dca 500
Reposted fromfungi fungi vianiskowo niskowo
natory
9961 f400
natory
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianettle-carrier nettle-carrier
natory
8273 76da
Reposted fromdatfeel datfeel viatobecontinued tobecontinued
natory
8795 602d 500
Reposted fromphilipp philipp viatobecontinued tobecontinued
natory
4984 6b54 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viatobecontinued tobecontinued
natory
3319 4107 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
natory
Reposted frompischus pischus viatobecontinued tobecontinued
natory
natory
3636 0066 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
natory
9286 a19c 500
Reposted fromfungi fungi vianyaako nyaako
natory
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo vianyaako nyaako
natory
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianyaako nyaako
natory
Reposted fromDennkost Dennkost vianiskowo niskowo
natory
9828 5523 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianiskowo niskowo
natory
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianiskowo niskowo
natory
4800 9ba0 500
natory
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl