Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

2960 3636 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
natory
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
6138 b333 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
natory
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapodprzykrywka podprzykrywka

July 09 2017

natory
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem"
— ...
Reposted fromSalute Salute viaTeardrops Teardrops
natory
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
natory
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaTeardrops Teardrops

July 04 2017

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viapikkumyy pikkumyy

July 03 2017

natory
2639 05f2
Reposted fromsiegmunda siegmunda
natory
Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?
Bo martwię się o Ciebie całą noc.
— James Arthur
natory
Once upon a time I was falling in love, now I'm only falling apart.
— Bonnie Tyler
natory
9902 2e5a 500
Reposted fromrichardth richardth viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
natory
4487 0191 500
"Ości" 1
natory
natory
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate vianiskowo niskowo
natory
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon vianiskowo niskowo
4804 2933 500
natory
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabrianmay brianmay
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
natory
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl