Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

natory
5561 9987
Reposted fromkatsiu katsiu vianiskowo niskowo
natory
5291 9e57
Reposted fromsohryu sohryu vianiskowo niskowo
natory
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind vianiskowo niskowo
natory
Chciałabym umrzeć.... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
natory
natory
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
natory
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
6884 efa8 500
Reposted fromjottos jottos viabrianmay brianmay
natory
Listen — are you breathing just a little and calling it a life?
natory
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
natory
Zobaczyłam Cię dzisiaj przelotnie. Było po szóstej, padał śnieg i wiał zimny wiatr. Opatuliłam się szalem i założyłam kaptur na głowę. Miałeś na sobie te same ubrania, co ponad rok temu. To dlatego Cię skojarzyłam. Przeszłam obok Ciebie i przez sekundę spojrzałam w telefon, sprawdzając, która godzina. 06:29. Dzieliło nas parę centymetrów, kątem oka widziałam, że na mnie spoglądasz, ale czy mnie poznałeś? Dlaczego mijamy się jak nieznani przechodnie na ulicy? Przeszłam na drugą stronę ulicy, usiadłam na zamarzniętym przystanku a Ty byłeś naprzeciwko mnie. Tyle, że dzieliła nas droga. Nerwowo chodziłeś tam i z powrotem, spoglądałeś na telefon i na mnie. Przez chwilę miałam wrażenie, że skinąłeś do mnie głową, jakby na przywitanie. Z mojej strony zero reakcji, nie jestem pewna czy mi się nie przewidziało. Przecież mnie nienawidzisz. Za to, co Ci zrobiłam, albo czego nie zrobiłam. Choć po tym roku nastąpiło ukojenie i nie mam sobie ani Tobie za złe. Nawet za ten ulotny pocałunek. Czekając na autobus zastanawiałam się czy mnie poznałeś i co myślisz o mnie. Zabrakło mi odwagi żeby się odezwać, a co dopiero podejść. Nadal mam Twój numer telefonu w kontaktach, ale trzeźwa czy nietrzeźwa nie mam odwagi do Ciebie napisać. Zabijamy się milczeniem jak tym grudniowym chłodem.
natory
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viatobecontinued tobecontinued
natory
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viatobecontinued tobecontinued
natory
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viatobecontinued tobecontinued

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

natory
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
natory
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
8188 d85e 500
natory
2474 589a
Reposted fromczajnikq czajnikq viaintotheblack intotheblack
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl