Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

natory
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka

April 24 2018

natory
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
natory
6338 8102
natory
4660 340c
Reposted from2017 2017 viapersona-non-grata persona-non-grata
natory
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
natory
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
9587 35bd
natory
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 22 2018

natory
Zakochałam się tak, jak zasypia się w samochodzie, gdy prowadzi ktoś, komu ufamy – stopniowo, niepostrzeżenie przymykamy oczy i pozwalamy, aby ruch auta ukołysał nas do snu. „Pozwalać” to jest kluczowe słowo. Mogłam się powstrzymać. Mogłam zepchnąć te uczucia do najciemniejszego zakamarka duszy i zamknąć je tam, podobnie jak robiłam z wieloma innymi uczuciami, które zakłócały mi spokój. Przez pewien czas rzeczywiście próbowałam tego dokonać, ale bez przekonania i cały ten wysiłek był z góry skazany na niepowodzenie.
— Hillary Jordan - "Błoto"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
natory
3250 c956 500
Reposted frompiehus piehus viamyfuckingreality myfuckingreality
natory
7757 7b13 500
Reposted fromtfu tfu viamyfuckingreality myfuckingreality
natory
Przychodzi w życiu taki moment, kiedy wiesz, że musisz odpuścić. Cud, na który liczyłaś ominął Cię szerokim łukiem. Los nie wyciągnął życzliwej ręki. Nieprzypadkowe przypadki nie były po Twojej stronie. Nadzieja umarła. Zaakceptuj to. Ta decyzja może być najlepszą w Twoim życiu.
— znalezione.
natory
5406 f686 500
Reposted frompiehus piehus viamyfuckingreality myfuckingreality
natory

starsinursa:

me, as a kid: i can’t wait til i’m an adult so i can stay up late EVERY NIGHT

me, as an adult, crawling into bed at 6:30 pm: oh thank god

natory
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
natory
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
natory
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl